Wat is een ISO-certificering?

ISO normen worden ontwikkeld door de ISO organisatie in Geneve. De afkorting van ISO staat voor International Standardization Organisation. Met een ISO-certificering kunt u als consument eenvoudig inzien of een bedrijf voldoet aan een bepaalde structuur of processen. Processen worden getoetst en krijgen een een ISO-waardering om deze te identificeren en te optimaliseren. Er bestaan diverse ISO-certificeringen. Hieronder worden de ISO-certificeringen behandeld die een in verband staan met de zelfstandige kantoorvakhandel of aan gerelateerde producten.

ISO-normen 

De ISO-normen worden ontwikkeld door technische commissies over de gehele wereld. Deze commissies bestaan uit deskundigen uit diverse marktsegmenten, zoals technici, management-deskundigen, en industriële professionals. Nadat de inhoud van een nieuw ontwikkelde norm is bepaald, bepalen de deelnemende landen over de acceptatie. Een nieuwe norm dient door 75% van de deelnemende landen goedgekeurd te worden. Na de definitieve goedkeuring krijgt een norm zijn status en kunnen bedrijven en instellingen een ISO-certificering aanvragen.

Met een ISO-certificering kan een bedrijf of organisatie aantonen dat er over voldoende kennis en ervaring wordt beschikt om een proces of procedure binnen een bedrijf zelfstandig uit te voeren. Er zijn diverse certificatie-instellingen die deze norm kunnen toetsen. Dat moet ook wel, want inmiddels zijn er wereldwijd ruim een miljoen bedrijven en instellingen ISO-gecertificeerd.

ISO-Certificeringen

De ISO organisatie in Zwitserland heeft duizenden normen ontwikkeld binnen diverse branches. De volgende ISO-certificeringen zijn van belang voor de kantoorwereld;

  • ISO 9001 – algemeen kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001 – kwaliteitsmanagement voor milieubeheer
  • ISO 27001 – kwaliteitsmanagementsysteem voor informatiebeveiliging

Nog geen antwoord op uw vraag? Vind een adviseur bij u in de buurt