Hoe bescherm ik een werkplek?

Let op: dit artikel is geschreven voor werknemers van een kantoorwerkplek. Voor werkplekken met verhoogd risico gelden aanvullende beschermmiddelen. Denk hierbij aan ademhalingsbescherming, gehoorbescherming of voetbescherming.

Om een werkplek voldoende te beschermen tegen mogelijke ongevallen, brand, of andere situaties die de veiligheid van uw medewerkers in gevaar kan brengen heeft u de volgende algemene facilitaire producten nodig:*

EHBO-doos

Op elke afdeling moet ten minste een EHBO-doos aanwezig zijn. Een verbandtrommel bevat tenminste een steriel wondsnelverband, een steriel snelverband, steriele gaaskompressen, watten, elastische windsels, hechtpleisters, gaaspleisters, desinfecterende lotion, wegwerphandschoenen, een pincet en een schaartje. Hang de EHBO-doos op een centrale, zichtbare plek en laat de inhoud regelmatig controleren.

Brandblusser

Een kleine brand kunt u blussen met een poederblusser of een schuimblusser. Hang de brandblusser op een centrale, bereikbare plek en laat deze periodiek controleren.

Blusdeken

Met een blusdeken kunt u snel een brandhaard doven of een persoon die vlam heeft gevat inrollen om de brandende kleding te doven. Met een blusdeken stopt u de zuurstoftoevoer van het vuur. Een blusdeken is geschikt voor eenmalig gebruik. In tegenstelling tot een brandblusser hoeft een blusdeken niet periodiek gekeurd te worden. Hang de blusdeken op een centrale, bereikbare plek.

Veiligheidsborden

Met veiligheidsborden, zoals een bord voor de nooduitgang, geeft u richting aan uw medewerkers om snel het gebouw te kunnen verlaten. Na een brand(oefening) verzamelen uw medewerkers zich buiten. Geef met wegbewijzeringsborden duidelijk aan waar de verzamelplaats is nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan.

Aanwezigheidsborden

Met een elektronisch kloksysteem of een professioneel aan-/afwezigheidsbord kan bij calamiteiten snel inzichtelijk worden gemaakt welke personen er aanwezig zijn in het gebouw.

Met bovenstaande facilitaire artikelen kunt u eenvoudig een werkplek voorzien van basisbescherming.

* Dekantoorvakhandel.nl geeft geen advies over specifieke calamiteiten.

Nog geen antwoord op uw vraag? Vind een adviseur bij u in de buurt