Uw Samsung resetten doet u zo

Het kan gebeuren dat uw Samsung telefoon toe is aan een reset. Uw Samsung resetten zorgt ervoor dat uw telefoon weer snel en soepel gaat werken. Veel telefoons staan vol met foto’s en bestanden, terwijl het geheugen misschien niet zo groot is. Als het geheugen te vol zit, kan dat een negatief effect hebben op de werking van de telefoon. Door alle instellingen opnieuw te installeren, werkt uw telefoon weer goed. In dit artikel leest u hoe het Samsung resetten in zijn werk gaat.


Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Wanneer uw telefoon traag is of als de batterij steeds sneller leegloopt, kan het helpen om uw toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dat betekent dat alle apps, instellingen, bestanden en foto’s van het apparaat worden gewist. Daarom moet u, vóórdat u uw Samsung gaat resetten, een back-up maken van al deze gegevens. Heeft u de back-up gemaakt, dan volgt u deze stappen om uw Samsung te resetten:
  1. Ga vanuit het startscherm naar ‘Apps → Instellingen’ en tik op ‘Back-up maken en terugzetten. 
  2. Tik in het volgende menu op ‘Standaardgegevens herstellen’.
  3. Het kan zijn dat uw toestel nu om toestemming vraagt. U geeft dan het wachtwoord of toetst de pincode in van het account dat gevraagd wordt. 
  4. Wanneer u toestemming voor de harde reset heeft gegeven, zet het systeem zich automatisch terug naar de fabrieksinstellingen. Uw telefoon start vanzelf opnieuw op.
Hetzelfde stappenplan werkt voor uw Samsung tablet. Houd er na de reset van uw Samsung wel rekening mee dat u alle apps en voorkeurinstellingen zelf weer moet installeren. 


Samsung resetten die niet meer aan gaat

Gaat uw telefoon al niet meer aan voordat de reset is uitgevoerd, dan is het helaas te laat nog een back-up te maken van uw bestanden. U kunt dan nog wel een harde reset uitvoeren, zodat u uw telefoon weer kunt gebruiken. Dit doet u door de Aan/uitknop en de volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden. In het menu dat nu verschijnt kunt u kiezen voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 

Doet uw telefoon het echt niet meer en heeft uw Samsung resetten niet geholpen? Dan kunt u er nog mee naar een speciale telefoonwinkel gaan, waar specialisten met een oplossing komen.

Nog geen antwoord op uw vraag? Vind een adviseur bij u in de buurt