5S-methode voor een clean desk

Clean desk met de 5S-methode

De 5S-methode is een populaire methode voor gestandaardiseerd ‘schoonmaken en opruimen’. De 5 S-en zijn:
1. seiri: scheiden (gebruik bijvoorbeeld afvalbakken)
2. seiton: schikken (opbergen)
3. seisō: schoonmaken (gebruik schoonmaakartikelen)
4. seiketsu: standaardiseren (gebruik mooie glasborden voor overzicht)
5. shitsuke: systematiseren of in stand houden (gebruik To-Do-boeken)


Clean desk: S1

S1: U bekijkt al uw spullen volgens de criteria: laten staan, overbodig of weggooien. Overbodige spullen zijn spullen die u niet meer gebruikt, maar wel nog goed zijn. Misschien kunt u er een collega blij mee maken.


Clean desk: S2

S2: U gaat uw spullen schikken: wat hoort waar? Zo veel mogelijk spullen krijgen een vaste plek.


Clean desk: S3

S3: U maakt uw werkplek helemaal schoon. Geen hoekje wordt overgeslagen.


Clean desk: S4

S4: U legt vast wat er periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks) gedaan moet worden en op welke manier dat dient te gebeuren. Scheiden, schikken en schoonmaken horen op dat lijstje thuis! Bijvoorbeeld: dagelijks stapel documenten schikken en opbergen, dagelijks bureau schoonmaken, wekelijks planten water geven, maandelijks oud papier aan de straat zetten.


Clean desk: S5

S5: U loopt voortdurend na of de procedures die u heeft vastgelegd ook werkelijk nageleefd worden (door uzelf en/of door anderen).
 

Nog geen antwoord op uw vraag? Vind een adviseur bij u in de buurt